Två elever i ett klassrum får individuell undervisning av lärare.

Individuellt alternativ

För dig som inte är behörig till ett nationellt program. Vi utformar utbildningen efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Du använder både digitala redskap och pedagogiska anpassningar som passar dig bäst. Vi använder staden som klassrum och du får göra många studiebesök under din studietid hos oss.

Här får du tillgång till många lärare och du kommer ingå i en grupp som passar dig och dina behov. 

Så här går det till

När du fått din plats på ESS-gymnasiet träffas vi och skapar tillsammans med dig din individuella studieplan som utgår från dina behov och mål med studierna. Den individuella studieplanen styr ditt schema.

Individuellt alternativ på ESS-gymnasiet 

Individuellt alternativ på ESS-gymnasiet har tre olika inriktningar och vi finns på tre olika platser. Var du kommer gå beror på vilken inriktning du väljer.

 • IMA-SPV finns i Vällingby och Liljeholmen
 • IMA finns i Vällingby och Liljeholmen
 • IMA-AST Campus Åsö

Oavsett vilken profil du väljer kommer du få mycket stöd och anpassning av dina studier. Du kommer vara i en liten undervisningsgrupp med lugn studiemiljö där undervisningen anpassas efter gruppens behov.

Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil AST

Inriktningen profil AST vänder sig till dig utan gymnasiebehörighet som tidigare fått mycket stöd och anpassning av studierna i skolan. 

En lärare och en elev berättar om programmet individuellt alternativ profil AST på ESS-gymnasiet.

Lektionerna är alltid lärarledda och har två lärare som undervisar tillsammans. På schemat finns också

 • mentorstid
 • studiebesök
 • andra motiverande aktiviteter.

Inriktning specialpedagogisk verksamhet

Den specialpedagogiska profilen innebär att lärmiljön och undervisningen är anpassad för att du ska lyckas med dina studier. Om du tidigare fått mycket stöd och anpassningar i skolan och fortsatt behöver det, bör du välja specialpedagogisk verksamhet som en inriktning när du söker till oss för att få rätt stöd och hjälp.

Lokaler

Våra lokaler är anpassade efter skolans specialpedagogiska profil och ska stärka och gynna ditt lärande. Här finns

 • klassrum i olika storlekar
 • grupprum
 • interaktiva tavlor och projektorer.

En vanlig dag

Ditt schema är individuellt och anpassat efter dina behov och mål i din individuella studieplan.

Din skoldag

 • börjar som tidigast kl. 09.00 och slutar senast kl. 15.00
 • har ett sammanhållet schema utan håltimmar
 • har pauser för rast och lunch
 • rastaktiviteter tillsammans med skolans resurspedagoger och andra elever som pussel, brädspel eller stöd med skoluppgifter
 • studiebesök och idrottsaktiviteter.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Idrott
 • Kemi
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Modersmål (på annan plats)

Det finns även möjlighet att läsa vissa gymnasiegemensamma kurser eller del av kurs.

Nästa steg

När du har studerat på individuellt alternativ kan du fortsätta studera på ett annat nationellt gymnasieprogram, Folkhögskola eller komvux beroende på ålder och vilken behörighet som krävs till dessa.

Vårt elevhälsoteam

I vårt elevhälsoteamet ingår

 • skolkuratorer
 • skolpsykolog
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger.

Elevhälsoteamet samarbetar med dina lärare och mentorer för att du ska lyckas med dina studier. Du får hjälp och stöd i frågor som rör din hälsa och har möjlighet till samtal om något du känt eller upplevt eller om du har svårt att komma vidare i dina studier.

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Uppdaterad