Två elever i ett klassrum får individuell undervisning av lärare.

Individuellt alternativ

För dig som inte är behörig till ett nationellt program. Vi utformar utbildningen efter dina enskilda behov och förutsättningar. Programmet kan pågå 1–3 år.

Du använder både digitala redskap och pedagogiska anpassningar som passar dig bäst. Vi arbetar med att använda staden som klassrum och gör många studiebesök.

Vi har en hög lärartäthet och stora möjligheter till att forma gruppstorlekar efter behov. Din skoldag är sammanhållen vilket innebär att du inte har några håltimmar.

Så här går det till

Du blir kallad till ett inskrivningssamtal när du fått din plats på ESS-gymnasiet. Vi skapar tillsammans en individuell studieplan som utgår från dina behov och mål med studierna. Den individuella studieplanen styr ditt schema. Du läser på heltid och får tillgång till många verktyg som hjälper dig att utveckla din kunskaper.

Grundskoleämnen du kan studera

I din individuella studieplan bestämmer vi vilka ämnen du ska studera. Förutom ämnena innehåller ditt schema mentorstid och tid för motiverande och hälsofrämjande aktiviteter.

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • geografi
 • religion
 • samhällskunskap
 • historia
 • bild
 • modersmål (på annan plats)
 • NO-ämnen

Du får även möjlighet att läsa vissa gymnasiekurser inom ramen för de ämnen vi erbjuder.

Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil AST

 

Inriktningen vänder sig till dig utan gymnasiebehörighet som tidigare fått mycket stöd och anpassning av studierna i skolan. Vi erbjuder IMA-AST på campus Åsö, Södermalm.

På lektionerna undervisar två lärare tillsammans, en så kallad duo-undervisning. Din undervisning är alltid lärarledd och i ditt schema har du även mentorstid och tid för studiebesök eller andra motiverande aktiviteter som kan gynna dig och din kunskapsutveckling.

Har du frågor?

Kontakta studievägledare Vivan Skoglund om du vill veta mer om Inriktning specialpedagogisk verksamhet, profil AST eller om du har frågor.

Inriktning specialpedagogisk verksamhet

Vår skola har en specialpedagogisk profil vilket innebär att lärmiljön och undervisningen är anpassad för att du och alla elever ska lyckas med studierna. Om du har haft svårigheter i skolan tidigare och fått speciella anpassningar i skolan ska du välja specialpedagogisk verksamhet som en inriktning när du söker till oss.

Vi erbjuder IMA och IMA-SPV i Vällingby och i Liljeholmen.

Har du frågor?

Kontakta studievägledare Lotta Frid om du vill veta mer om Inriktning specialpedagogisk verksamhet eller om du har frågor.

Vårt elevhälsoteam

I vårt elevhälsoteamet ingår

 • skolkuratorer
 • skolpsykolog
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger.

Elevhälsoteamet samarbetar med dina lärare och mentorer för att du ska lyckas med dina studier. Du får hjälp och stöd i frågor som rör din hälsa och har möjlighet till samtal om något du känt eller upplevt eller om du har svårt att komma vidare i dina studier.

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig i din planering för framtiden.

Uppdaterad