Program på ESS-gymnasiet

På ESS-gymnasiet väljer du mellan att läsa ett högskoleförberedande program eller ett introduktionsprogram. Båda har en specialpedagogisk profil på undervisningen.

Specialpedagogisk verksamhet på ESS

Våra program erbjuds med specialpedagogisk verksamhet vilket hos oss innebär att vi anpassar oss till dina behov och förutsättningar för att du ska trivas, känna dig trygg och lära dig på bästa sätt.

Specialpedagogisk profil innebär exempelvis

  • lärmiljön är anpassad till dina förutsättningar och du har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet
  • att du har ett sammanhållet schema utan håltimmar
  • du undervisas av lärare med erfarenhet av och kunskap om funktionsvariationer och din mentor stöttar dig i dina studier
  • alla på skolan arbetar för att du ska lyckas med dina studier.

Våra program

Uppdaterad