Det här är ESS-gymnasiet

Alla lär sig inte på samma sätt. På ESS-gymnasiet har du alla kompensatoriska hjälpmedel som du kan behöva. Skolans lokaler är utrustade för att underlätta ditt lärande. Lärare och skolans personal finns för dig.

 

ESS-gymnasiet har lokaler på flera platser i Stockholm:

 • Campus Åsö, Södermalm
 • Liljeholmen
 • Vällingby.

Lokaler och lärmiljöer

Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och projektorer.

Digitala verktyg

Du använder skolplattformen och Teams. På Teams ligger ditt digitala klassrum där alla lärare publicerar material, uppgifter och information som rör dina studier.

Lärare och personal

På ESS-gymnasiet har flera klasser två pedagoger i klassrummet samtidigt. Samtliga ärare har lärarlegitimation. Flera har en specialpedagogisk kompetens. 

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på ESS-gymnasiet hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

I elevhälsoteamet arbetar

 • skolpsykolog
 • skolkurator
 • skolsköterska
 • specialpedagoger
 • studie -och yrkesvägledare.

Teamet leds av biträdande rektor och rektor.

Elevrådet

Elevrådets främsta uppgift är att se till att arbetsmiljön på skolan är god, både fysiskt och psykiskt. Elevrådet består av representanter från alla klasser. Varje enhet har ett eget elevråd. Två gånger om året träffas de tre elevråden och diskuterar frågor som rör alla elever på ESS-gymnasiet.

Elevrådet arrangerar varje vår en friluftsdag där hela skolan möts och har roligt tillsammans.

Internationella samarbeten

Du får möta elever från andra länder och kulturer i olika aktiviteter och utbyten. Vi uppmärksammar dagar som

 • Europadagen
 • Europeiska språkdagen
 • FN-dagen.

Är du elev på samhällsvetenskapliga programmet kan du se fram emot en utlandsresa.

Bra att veta

I samverkan med socialtjänst och sjukhus ansvarar ESS-gymnasiet för att elever som är inskrivna på olika institutioner eller på sjukhus, får särskilt anpassad undervisning.

Uppdaterad