Det här är ESS-gymnasiet

Hos oss är det viktigt att du blir sedd för den du är, att du trivs och att du känner dig trygg i skolan. Vår specialpedagogiska profil genomsyrar skolan och vi har en hög vuxennärvaro. Här visar vi omtanke, litar på och respekterar varandra – tillsammans.

 

Du får en gedigen plattform att stå på för att skapa dig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.

 

Lokaler och lärmiljöer

Här går du i trygga och trivsamma lokaler på tre olika platser i Stockholm

 • campus Åsö
 • Liljeholmen
 • Vällingby.

Lokalerna är utrustade och anpassade för att stärka och gynna ditt lärande. Klassrummen finns i olika storlekar och grupprum finns tillgängliga. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och projektorer. 

Digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel

Du får tillgång till olika pedagogiska och kompensatoriska hjälpmedel som du kan behöva. I klassrummet använder du och lärare interaktiva tavlor med projektorer. Du får låna en dator under din studietid. Via Skolplattformen har du tillgång till all information som rör dina studier – där finns ditt digitala klassrum och där publicerar lärare

 • material
 • uppgifter
 • information som rör dina studier.

Vi använder olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.

Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel

 • bollsitsar
 • röstförstärkare
 • stressbollar
 • tidshjälpmedel (time-timers)
 • tyngdvästar.

Lärare och personal

Samtliga lärare är behöriga, legitimerade och många har specialpedagogisk kompetens. Vi har en hög lärartäthet och förutom lärare har vi resurspedagoger och lärarassistenter som ingår i lärararbetslagen och i elevhälsoteamets arbete för att hjälpa dig och organisera rastaktiviteter av olika slag – en viktig del av din skoldag.

På ESS-gymnasiet har flera klasser två pedagoger i klassrummet samtidigt. Flera har en specialpedagogisk kompetens. 

 

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på ESS-gymnasiet hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

I elevhälsoteamet arbetar

 • skolpsykolog
 • skolkurator
 • skolsköterska
 • specialpedagoger
 • studie -och yrkesvägledare.

Teamet leds av biträdande rektor och rektor.

Elevrådet

Elevrådet är med och fattar beslut som har med studierna och skolan att göra. Det kan också vara med och påverka skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö. Elevrådet träffas en gång i månaden och finns på alla våra tre enheter.

Elevrådet består av representanter från alla klasser och grupper inom enheten. Cirka två gånger om året träffas de tre elevråden i ett skolråd med rektor och diskuterar frågor som rör alla elever på ESS-gymnasiet.

Elevrådet arrangerar varje läsår tillsammans med skolledningen en gemensam aktivitetsdag där hela skolan möts och har roligt tillsammans. 

Internationella samarbeten

Då får på olika sätt vara med i internationella samarbeten oavsett vilket program du studerar. Är du elev på samhällsvetenskapsprogrammet får du avsluta dina studier i italienska genom en resa till Italien under årskurs 3. Vi uppmärksammar dagar som

 • Europadagen
 • Europeiska språkdagen
 • FN-dagen.

Här finns en EU-skolambassadör som bevakar internationella frågor och samarbeten på skolan.

Bra att veta

I samverkan med socialtjänst och sjukhus ansvarar vi för att elever som är inskrivna på olika institutioner eller på sjukhus, får särskilt anpassad undervisning. Det kan vara elever som är inskrivna på

 • BUP Panorama (Södersjukhuset)
 • BUP St. Görans sjukhus
 • Mandokliniken (Sophiahemmet)
 • SCÄ och Sachsska (somatisk avdelning Södersjukhuset).

Kontakta biträdande rektor Monica Gauffin Lindqvist om du vill veta mer om undervisningen för elever på institutioner eller sjukhus.

Uppdaterad