Det här är ESS-gymnasiet

Hos oss är det viktigt att du blir sedd för den du är, att du trivs och att du känner dig trygg i skolan. Vår specialpedagogiska profil genomsyrar skolan och vi har en hög vuxennärvaro. Här visar vi omtanke, litar på och respekterar varandra – tillsammans.

 

Relationsskapande arbetssätt

Du får en gedigen plattform att stå på för att skapa dig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.

 

Lokaler och lärmiljöer

Här går du i trygga och trivsamma lokaler på tre olika platser i Stockholm

 • campus Åsö
 • Liljeholmen
 • Vällingby.

Lokalerna är utrustade och anpassade för att stärka och gynna ditt lärande. Klassrummen finns i olika storlekar och grupprum finns tillgängliga. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och projektorer. 

Digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel

Du får tillgång till olika pedagogiska och kompensatoriska hjälpmedel som du kan behöva. I klassrummet använder du och lärare olika digitala verktyg. Du får låna en dator under din studietid. Via Skolplattformen har du tillgång till all information som rör dina studier – där finns ditt digitala klassrum och där publicerar lärare

 • material
 • uppgifter
 • information som rör dina studier.

Vi använder olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.

Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel

 • bollsitsar
 • röstförstärkare
 • stressbollar
 • tidshjälpmedel (time-timers)
 • tyngdvästar.

Lärare och personal

På ESS-gymnasiet har vi en hög lärartäthet och det är ofta två lärare på plats i klassrummet samtidigt. Samtliga lärare är behöriga, legitimerade, och många har specialpedagogisk kompetens. Vi har också resurspedagoger och lärarassistenter som ingår i arbetslagen och stöttar i elevhälsoteamets arbete. De hjälper till att organisera rastaktiviteter av olika slag och är en viktig del av din skoldag.

 

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på ESS-gymnasiet arbetar förebyggande och ger stöd till både elever och personal. De hjälper dig nå dina mål och skapa förutsättningar för att du ska kunna lära och utvecklas i skolan.

I elevhälsoteamet arbetar

 • skolpsykolog
 • skolkurator
 • skolsköterska
 • specialpedagoger
 • studie -och yrkesvägledare.

Teamet leds av biträdande rektor och rektor.

Elevrådet

Elevrådet är med och fattar beslut som har med skolan och dina studier att göra. På ESS-gymnasiet finns tre elevråd, ett för varje enhet: Campus Åsö, Liljeholmen och Vällingby.

Elevrådet träffas en gång i månaden och består av representanter från alla klasser och grupper.

Två gånger om året träffas de tre elevråden i ett skolråd. Skolrådet leds av skolans rektor. På mötet diskuteras frågor som rör alla elever på ESS-gymnasiet, till exempel gemensamma aktivitetsdagar där hela skolan möts och har roligt tillsammans.

Internationella samarbeten

Oavsett vilket program du studerar får du vara med i olika typer av internationella samarbeten. Är du elev på samhällsvetenskapsprogrammet får du till exempel avsluta dina studier hos oss med en resa till Italien.

Vi uppmärksammar dagar som

 • Europadagen
 • Europeiska språkdagen
 • FN-dagen.

Här finns en EU-skolambassadör som bevakar internationella frågor och samarbeten på skolan.

Bra att veta

I samverkan med socialtjänst och sjukhus ansvarar vi för att elever som är inskrivna på olika institutioner eller på sjukhus, får särskilt anpassad undervisning. Det kan vara elever som är inskrivna på

 • BUP Panorama (Södersjukhuset)
 • BUP St. Görans sjukhus
 • Mandokliniken (Sophiahemmet)
 • SCÄ och Sachsska (somatisk avdelning Södersjukhuset).

Uppdaterad