Arbetssätt

Vi uppmuntrar alla små framsteg och har en hög förväntan på att du vill lära dig och utvecklas.

De flesta av våra utbildningar erbjuds med specialpedagogisk verksamhet som är sökbara utbildningar för dig som är i behov av mer hjälp och stöd i skolan.

Ett differentierat och inkluderande arbetssätt

Vår fysiska lärmiljö och undervisning är anpassad för att ge dig det stöd och den hjälp du behöver för att du ska lyckas med dina studier. Relationsbygge och bemötande är därför mycket viktigt för oss på ESS-gymnasiet. Vi hjälper och utmanar dig i att klara av nya sociala sammanhang för att du ska växa och lära, både som individ och tillsammans med andra i grupp.

Vi har stor kunskap om funktionsvariationer. Det präglar undervisningen och märks i både bemötande, arbetssätt och anpassningar. Vi erbjuder alternativa verktyg, så som inlästa läromedel, anpassad lärmiljö, sammanhållet schema och hög lärartäthet. Såväl lärare som resurspedagoger är tillgängliga under hela skoldagen. Alla samarbetar för att du ska lyckas med dina studier.

Digitala och kompensatoriska hjälpmedel

I klassrummet använder du och du och dina lärare olika digitala verktyg. Du får låna en dator under din studietid. Via Skolplattformen har du tillgång till all information som rör dina studier – där finns ditt digitala klassrum. och där publicerar lärare

  • material
  • uppgifter
  • information som rör dina studier.

Vi använder olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.

Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel

  • bollsitsar
  • röstförstärkare
  • stressbollar
  • tidshjälpmedel (time-timers)
  • tyngdvästar.

Eleven i fokus

Vi vill att du som elev ska vara trygg i skolan, delaktig i verksamheten och ha inflytande över det som äger rum utifrån dina förutsättningar. Din möjlighet att påverka och ha ett inflytande över dina studier under din tid hos oss är en del av skolans kultur och specialpedagogiska profil.

Uppdaterad