Söka till ESS-gymnasiet

Du som vill börja på ESS-gymnasiet ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 så söker du genom Gymnasieantagningen.

Du som söker till vårt samhällsvetenskapliga program behöver komplettera ansökan med underlaget "Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet”.

Du som söker till vårt inroduktionsprogram behöver komplettera ansökan med underlaget ”Antagningsunderlag och överlämningsinformation IM”.

Kontakta studievägledaren på den skolan du går på för mer information och hjälp kring ansökan.

Uppdaterad