Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss läser du med inriktning beteendevetenskap med specialpedagogisk verksamhet. Din skolvecka och din undervisning är anpassad för dig och dina behov.

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar, lokalt och globalt.

 

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.

Du får fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2020: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf, nytt fönster)

Poängplan 2021: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf, nytt fönster)

Poängplan 2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf, nytt fönster)

Utökat stöd av din mentor

Vi strävar mot en så tydlig struktur på lektionsupplägg och arbetsuppgifter som möjligt. I undervisningen varierar vi olika former av uppgifter och redovisningar.

Din mentor hjälper och stöttar dig med arbetet att planera, sortera och prioritera dina studier. På ett pass i ditt schema tränar du studieteknik eller fördjupar dina studier.

 

Digitala och kompensatoriska hjälpmedel

I klassrummet använder du och lärare interaktiva tavlor med projektorer. Du får låna en dator under din studietid. Via Skolplattformen har du tillgång till all information som rör dina studier – där finns ditt digitala klassrum. och där publicerar lärare

  • material
  • uppgifter
  • information som rör dina studier.

Vi använder olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.

Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel

  • bollsitsar
  • röstförstärkare
  • stressbollar
  • tidshjälpmedel (time-timers)
  • tyngdvästar.

Duo-undervisning

På samhällsvetenskapsprogrammet undervisar våra lärare i par (två och två) i klassrummet. De planerar, genomför och följer också upp sin undervisning tillsammans. På så vis får du det stöd och den hjälp du behöver i din undervisning.

Flera infallsvinklar

De två lärarna har antingen samma behörighet och ämne eller behörighet i olika ämnen. Detta kan variera beroende på årskurs och de kurser som du läser. Det kan vara två lärare inom samma ämne eller till exempel en lärare i kommunikation och en lärare i samhällskunskap. Med två lärare som är behöriga i olika ämnen får du fler infallsvinklar på samma fenomen samtidigt och det kan hjälpa dig i att utveckla en djupare förståelse. Du får dessutom möjlighet att redovisa kunskaper i flera kurser samtidigt vilket sparar tid och kraft.

Har du frågor?

Kontakta studievägledare Vivan Skoglund om du vill veta mer om samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap hos oss eller om du har frågor.

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad