Två lärare i ett klassrum syns genom en glasdörr

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss läser du med inriktning beteendevetenskap med specialpedagogisk verksamhet. Din skolvecka och din undervisning är anpassad för dig och dina behov.

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar, lokalt och globalt.

 

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.

Du får fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf)

Poängplan 2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf)

Poängplan 2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, ESS-gymnasiet (pdf)

Utökat stöd av din mentor

Hos oss är tydlighet och struktur i undervisningen viktigt, såväl i lektionsupplägg som i enskilda arbetsuppgifter. Vi varierar arbetssätt och examinationsformer, och samarbetar tvärprofessionellt för att hjälpa dig nå dina mål med studierna.

Din mentor hjälper och stöttar dig i arbetet med att planera, sortera och prioritera sina studier. I ditt schema finns avsatt tid för mentorssamtal, men också ett lärarlett pass där du har möjlighet att repetera, ta igen eller fördjupa dig i något av dina ämnen.

 

Digitala och kompensatoriska hjälpmedel

Du får låna en dator under din studietid hos oss. I klassrummen finns projektorer och lärarna använder en röstförstärkare som jämnar ut ljudbilden i klassrummet.

Via Skolplattformen får du tillgång till all information som rör dina studier. Där finns också ditt digitala klassrum där dina lärare publicerar

  • material
  • uppgifter
  • information som rör dina studier.

Vi använder olika digitala hjälpmedel, till exempel inlästa läromedel, interaktiva böcker och andra alternativa verktyg för att variera och underlätta inlärningen.

Vi har även tillgång till fysiska hjälpmedel, till exempel

  • bollsitsar
  • röstförstärkare
  • stressbollar
  • tidshjälpmedel (time-timers)
  • tyngdvästar.

Duo-undervisning

På samhällsvetenskapsprogrammet undervisar våra lärare i par (två och två) i klassrummet. De planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans. På så vis får du det stöd och den hjälp du behöver i din undervisning.

Flera infallsvinklar

I de flesta fall har de båda lärarna samma behörighet och undervisar i kursen tillsammans. I vissa fall samarbetar två lärare med olika behörighet och de undervisar då ämnesövergripande i klassrummet. Fördelen med detta är att du får fler infallsvinklar på det du arbetar med, vilket kan hjälpa dig utveckla en djupare förståelse. Du får dessutom möjlighet att genom en och samma uppgift redovisa kunskaper i flera kurser samtidigt, något som sparar både tid och kraft.

Har du frågor?

Kontakta studievägledare Vivan Skoglund om du vill veta mer om samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap hos oss eller om du har frågor.

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad