Samhällsvetenskapsprogrammet

På ESS-gymnasiet är din skolvecka och din undervisning anpassad för dig.

Specialpedagogisk anpassning på ESS-gymnasiet innebär att

  • lärare arbetar två och två i klassrummet
  • lärare arbetar enligt en pedagogisk modell
  • du har en sammanhållen skoldag utan håltimmar i schemat
  • din klass har ett hemklassrum
  • du har tät kontakt med din mentor
  • du använder dator i all undervisning och har flera kompensatoriska hjälpmedel.

Utökat stöd av din mentor

Mentor hjälper och stöttar dig med arbetet att planera, sortera och prioritera dina studier. På ett pass i ditt schema tränar du studieteknik eller fördjupar dina studier.

Kompensatoriska hjälpmedel

Din dator fylld med programvara som hjälper dig att lyckas i dina studier. Datorn är ett fantastiskt verktyg för dig med läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter. Skolans digitala förhållningssätt till skolarbete rustar dig för framtida studier och ett digitaliserat arbetsliv.

Ditt klassrum i skolan och i datorn

I klassrummet använder du och lärare interaktiva tavlor med projektorer.  På Teams i skolplattformen ligger ditt digitala klassrum. Där publicerar lärare

  • material
  • uppgifter
  • information som rör dina studier.

Tematisk ämnesintegrerad duoundervisning

Lärare undervisar två och två i klassrummet. Lärarna planerar, genomför och följer också upp sin undervisning tillsammans. Undervisningen fokuserar på samarbete mellan flera kurser. Det kan till exempel vara att en lärare i kommunikation och en lärare i samhällskunskap, tillsammans arbetar fram ett tema där du får utveckla dina förmågor och kunskaper i två kurser.

Många uppgifter ger dig dessutom möjlighet att redovisa kunskaper i flera kurser samtidigt. Syftet är att ge dig som elev fler infallsvinklar på samma fenomen samtidigt som det hjälper dig att utveckla en djupare förståelse.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad