Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Specialpedagog

Anette Karlsson

E-post
E-post anette.e.karlsson@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Anna Widén Szulkin

E-post
E-post anna.widen.szulkin@edu.stockholm.se

Skolkurator

Camilla Gramme

E-post
E-post camilla.gramme@edu.stockholm.se

Skolkurator

Ronnie Spångberg

E-post
E-post ronnie.spangberg@edu.stockholm.se

Skolpsykolog

Anna Röst Riben

E-post
E-post anna.rost.riben@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Ruth Andelius

E-post
E-post ruth.andelius@edu.stockholm.se

Uppdaterad