Studievägledning

Du gör flera val under din studietid och inför att du tar examen. Studie- och yrkesvägledare finns för att hjälpa och stödja dig med dina val.

Skola och arbetsliv på ESS-gymnasiet

Studievägledarnas uppgift är att ge dig information stöd du behöver för att göra olika val under gymnasietiden. Och när du tar steget vidare i livet. Våra två studie- och yrkesvägledare (SYV) ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar nära dina undervisande lärare och mentorer. De hjälper dig bland annat med

  • att göra ansökan till annat program (för dig som går introduktionsprogrammet)
  • att finna information om studier på högskola och folkhögskola
  • YH-utbildningar
  • komvux.

Kanske vill du resa utomlands för att studera? Du får information om olika vägar och möjligheter.

Besök i klass

Du träffar studievägledare vid besök i din klass eller i enskilda samtal. Du och dina kamrater får information om

  • valbara kurser
  • individuella val
  • annat som berör dig som studerar.

Studievägledare per program

Har du allmänna frågor kan någon av studie- och yrkesvägledare alltid kunna hjälpa till. Har du däremot en speciell fråga som berör just dig vänder du dig till vägledare på det program du går på.

Vill du ha personlig vägledning för att planera din framtid eller diskutera olika alternativ är du välkommen att boka tid för samtal.

Uppdaterad