Studievägledning

Du gör flera val under din studietid och inför att du tar examen eller när du slutar på Introduktionsprogrammet. Studie- och yrkesvägledare finns för att hjälpa och stödja dig med dina val.

Skola och arbetsliv på ESS-gymnasiet

Studievägledarnas uppgift är att ge dig den information och det stöd du behöver för att göra olika val när du går hos oss. Våra två studie- och yrkesvägledare (SYV) ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med din mentor och dina undervisande lärare. De hjälper dig bland annat med

  • att göra ansökan till annat gymnasieprogram (för dig som går introduktionsprogrammet)
  • att finna information om studier på högskola och folkhögskola
  • YH-utbildningar
  • komvux.

Kanske vill du resa utomlands för att studera? Du får information om olika vägar och möjligheter.

Besök i klass

Du träffar studievägledare vid besök i din klass eller i enskilda samtal. Du och dina kamrater får information om

  • valbara kurser
  • individuella val
  • annat som berör dig som studerar.

Studievägledare per program

Har du allmänna frågor kan någon av våra studie- och yrkesvägledare alltid kunna hjälpa till. Har du däremot en speciell fråga som berör just dig vänder du dig till vägledaren på det program du går på.

Vill du ha personlig vägledning för att planera din framtid eller diskutera olika alternativ är du välkommen att boka tid för samtal.

Uppdaterad