Specialpedagogisk profil

ESS-gymnasiet anpassar lärmiljön för att möta ditt och andra elevers olika behov.

Ditt arbetssätt är ditt eget och dina lärare arbetar flexibelt för att du ska nå dina kunskapsmål och stärka din personliga utveckling.

Eleven i fokus

Du ska vara trygg i skolan, delaktig i verksamheten och ha inflytande över det som äger rum utifrån dina förutsättningar.

Digitala hjälpmedel

Du lånar en egen dator under din studietid. Du använder flera olika digitala verktyg i ditt lärande. Till exempel inlästa läromedel och interaktiva böcker.

I skolplattformen har du all information du behöver. Det ser dina lärare och mentorer till.

Undervisning för små framsteg

Alla dina framsteg, även små, uppmuntras. Du vill lära dig, utvecklas och nå dina kunskapsmål. Då behöver dina lärare lära känna dig. Dina lärare är noga med hur du bemöts och att bygga en god relation med dig och dina kamrater.

Du får en tydlig struktur på varje lektion och arbetsuppgift. Dina uppgifter och redovisningar är varierade och anpassade.

Hur klassrummet är möblerat och vilken utrustning som finns är också anpassningar som är bra för ditt lärande. Det finns

  • bollsitsar
  • röstförstärkare
  • stressbollar
  • time-timers som är ett tidshjälpmedel
  • tyngdvästar.

Lärare med specialpedagogisk kompetens

Lärare på ESS-gymnasiet har kunskap och erfarenhet av att möta elever med funktionsvariationer. Lärare och resurspedagoger finns nära dig under skoldagen.

Specialpedagogisk profil i Stockholms stads gymnasieskolor

Specialpedagogisk profil innebär att undervisningen och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Uppdaterad